Loại tên miền

Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.vn 350.000 480.000 Miễn phí
.com.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.net.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.biz.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.info.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.edu.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.gov.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.org.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.ac.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.pro.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.health.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.name.vn 30.000 30.000 Miễn phí
Tên miền
hành chính .vn
(Ví dụ : hanoi.vn,
bacgiang.vn,...)
30.000 30.000 Miễn phí
Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.com Miễn phí 280.000 280.000
.net Miễn phí 295.000 295.000
.ws | .us Miễn phí 280.000 280.000
.org | .info | .biz Miễn phí 295.000 295.000
.cc Miễn phí 700.000 700.000
.asia Miễn phí 380.000 380.000
.me Miễn phí 580.000 580.000
.tel Miễn phí 330.000 330.000
.name Miễn phí 280.000 280.000
.tv Miễn phí 790.000 790.000
.mobi Miễn phí 430.000 430.000
.mn Miễn phí 930.000 930.000
.in Miễn phí 285.000 285.000
.co.in Miễn phí 260.000 260.000
.co Miễn phí 660.000 660.000
.co.uk Miễn phí 180.000 180.000
.com.co Miễn phí 380.000 380.000
.net.co Miễn phí 380.000 380.000
.pro Miễn phí 350.000 350.000
.xxx Miễn phí 2.299.000 2.299.000
+ Giá trị trên chưa bao gồm VAT 10%
+ Tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT