Tôi chạy Adwords Top 4 VIP trong khi bên khác cũng chạy thì VINASEM có cam kết

    Khi VINASEM đã cam kết TOP 1 - 4 VIP hoặc TOP 1 – 3 bên dưới và ký hợp đồng với Quý khách thì sẽ luôn đảm bảo quảng cáo của khách hàng luôn ở TOP 4 VIP hoặc TOP 3 bên dưới công cụ tìm kiếm Google.

Khi đăng ký quảng cáo Google Adwords tại VINASEM thì một số khách hàng có thắc mắc là:

"Nếu các đơn vị khác cũng đăng ký top 1 - 4 trên cùng, thì làm sao VINASEM có thể quảng cáo cho doanh nghiệp của tôi. Và khi VINASEM nhận cho cả 4 đối tác chạy cùng từ khóa giống tôi thì chẳng lẽ đơn vị tôi hoặc các đơn vị khác không có trên top 4 đầu tiên."

 

Trả lời:

+) Khi VINASEM đã cam kết TOP 1 - 4 hoặc TOP 3 bên dưới và ký hợp đồng với Quý khách thì sẽ luôn đảm bảo "quảng cáo Google" của khách hàng luôn ở TOP 1 - 4, TOP 3 bên dưới công cụ tìm kiếm

vinasem cam kết quảng cáo đúng vị trí Top google

Vinasem cam kết quảng cáo hiển thị đúng TOP Google

+) Ngoài ra, vị trí quảng cáo Google được xác định bởi xếp hạng quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo là điểm số được tính dựa vào giá thầu, các thành phần của Điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) và tác động dự kiến của các tiện ích cũng như các định dạng quảng cáo khác sẽ ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo.

+) VINASEM có bộ phận kỹ thuật Google cài đặt, tối ưu luôn luôn check từ khóa cho khách hàng, đảm bảo đúng vị trí quảng cáo như cam kết.

+) VINASEM chỉ nhận tối đa 2 đối tác cùng chạy từ khóa giống nhau để đảm bảo tối ưu quảng cáo và quảng cáo đúng thứ hạng cho khách hàng. Còn nếu quý khách hàng mà đăng ký sau với VINASEM thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các khách hàng sau chạy vị trí thấp hơn.

Xem thêm bài viết : Các bước tạo chiến dịch Google adwords | Thiết kế website | Bảng giá tên miền

 

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn

Đăng ký nhận Email khuyến mại